Địa điểm Checkin

Bảo tàng gốm Bát Tràng

Địa điểm check in siêu đẹp

Mọi người có thể trải nghiệm tự làm gốm

Chi phí thì rất rẻ, một nơi đáng đi cho ngày cuối tuần.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *