Địa điểm Checkin

Nhà thờ Bạch Lâm – QL20, Gia Tân 2, Thống Nhất, Đồng Nai

Đẹp rụng tim với NHÀ THỜ NHƯ TÒA LÂU ĐÀI nguy nga ngay ở Đồng Nai

Dân tình mình có đoán được ra nhà thờ nào không nè? Ở ngay Đồng Nai mình luôn đó! Gì mà đẹp không thốt lên lời luôn, y như tòa lâu đài. Chụp hình là bao đẹp luôn, rủ đồng bọn đi check-in ngay cho nóng nào!

Nhà thờ Bạch Lâm – QL20, Gia Tân 2, Thống Nhất, Đồng Nai

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *