Nếu chỉ có vỏn vẹn có một ngày để chơi ở Ninh Bình thì bạn sẽ đi đâu?