Chỗ Nghỉ

Đầm Vân Long, Ninh Bình

Vịnh không sóng, giữa miền quê an nhiên..

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *