Địa điểm Checkin

Cổng trời Ô Quy Hồ

Địa điểm này ở SaPa 10/10 đẹp y ảnh ai đi SaPa k đi phí quá vì em đi 2lan liền

Cho các ce nào cần thấy m.n hỏi nhiều em

Chụp bằng cam thường ip11 góc rộng khi chụp mọi người nhớ chạm vào màn hình r kéo sáng đến khi nhìn rõ nét mọi thứ. Xong em vào chỉnh lr chọn màu vì ảnh đã rất nét, cảnh rất đẹp r nên chỉnh màu cái là sx… M.n nhớ chọn màu xong thì ấn vào nút (chi tiết) kéo rõ nét…bão hoà…chi tiết…r mới lưu ảnh nhé

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *