Check-in và ngắm nhìn tuyệt tác của thiên nhiên — tại Núi Thủng Nậm Trá Trà Lĩnh Cao Bằng.